สมาชิก สมัครสมาชิก ฟรี! สมาชิก ลืมรหัสผ่าน
สั่งซื้อสินค้า
 
สร้าง IQ EQ MQ ให้เจ้าตัวเล็ก..ฉลาดสมวัย
 

สร้าง IQ EQ MQ ให้เจ้าตัวเล็ก..ฉลาดสมวัย

‹ Back 7/1/2562

ถูกแชร์เรื่องนี้
Facebook แชร์เรื่องนี้

พ่อแม่ยุคใหม่ไม่เพียงส่งเสริมลูก
ให้ฉลาดในห้องเรียนเท่านั้น
แต่ต้องครอบคลุมทุกด้าน
.
วันนี้เรามีวิธีส่งเสริมอัจฉริยะรอบด้าน
ที่พ่อแม่สามารถให้ลูกได้ตั้งแต่ยังเล็กกันเลย

---

เด็กน้อยในวัย 2 ขวบเป็นช่วงวัยที่สำคัญ
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการลูก
ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต
พัฒนาการของลูกหยุดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
.
เพราะเด็กที่โตมาอย่างสมบูรณ์
ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้จากในห้องเรียน
การเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่รู้จักเท่านั้น
.
เด็กๆ จะต้องได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ
.
การเปิดโลกกว้างให้กับลูกน้อยนั้น
เป็นการครอบคลุมทุกด้าน
ทั้ง IQ EQ และ MQ
.
คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมอัจฉริยะ
ให้เจ้าตัวน้อยได้อย่างไรบ้างนั้นเรามาดูกันค่ะ

=======================

IQ: Intelligence Quotient คืออะไร

IQคือ ความฉลาดทางสติปัญญา
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
การคำนวณ และการใช้เหตุผล
ส่วนหนึ่งได้มาจากพันธุกรรม
และอีกส่วนหนึ่งสำคัญคือ
การสร้างจากครอบครัวโภชนาการ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี

---

เทคนิคสร้าง IQ

คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างไอคิว
ให้กับลูกได้ง่ายๆ เพียงเริ่มจาก
.
การเรียนรู้สิ่งรอบตัว ในการใช้ชีวิตประจำวัน
การรู้จักตั้งคำถาม รู้จักให้ลูก เป็นคนช่างสังเกต
ลงมือสัมผัส และลองผิดลองถูก
.
กระตุ้นพัฒนาการที่ดีให้สมวัย
ด้วยโภชนาการที่เหมาะสมจากธรรมชาติ
อย่างนมแพะที่มีระบบการให้น้ำนม
แบบเดียวกับนมแม่ที่เรียกว่า อะโพรไคน์
ลูกน้อยจึงมีพัฒนาการที่ดีสมวัยนั่นเอง

=======================

EQ: Emotional Quotientคืออะไร

EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์
สามารถรับรู้เข้าใจอารมณ์ตนเองและคนอื่นได้
สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจได้
.
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการรอ
รู้จักกฎระเบียบ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
สถานการณ์รอบข้างได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ
เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

--

เทคนิคการสร้าง EQ

การฝึกลูกให้มีอีคิวเริ่มได้ง่ายๆ
จากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน
เช่น ฝึกให้ลูกรู้จักการตัดสินใจ
การเปิดเผยอารมณ์ความต้องการ
จากการเลือกสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ
ฝึกควบคุมอารมณ์ โกรธ โมโห
ให้มีความอดทน รู้จักยอมคนอื่นและมีสมาธิ

=======================

MQ: Moral Quotientคืออะไร

MQ คือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์
รับผิดชอบสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ
.
ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้
ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ
ควบคู่ไปกับการสอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วย

---

เทคนิคการสร้าง MQ

การสร้างความฉลาดทางศีลธรรม
จริยธรรมให้กับลูกในยุคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
.
เพราะตัวอย่างที่ดีและไม่ดี
สามารถสอนลูกได้จากหลายสื่อ
.
นอกจากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้าง
เป็นตัวอย่างให้ลูกได้เรียนรู้จากพฤติกรรม
การปลูกฝังหรือฝึกฝนลูกก็มีฝนเมื่อโตขึ้น
.
เช่น กระตุ้นการแบ่งปัน โดยการให้ลูกได้เล่น
กับเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนต่างวัย ลูกจะได้
ฝึกการปรับตัว การรู้จักแบ่งปัน และมีสัมมาคารวะ
.
ฝึกเรื่องความรับผิดชอบ
อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และมีน้ำใจ
คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
.
อย่างเช่น ช่วยกันทำงานบ้าน
ช่วยการเก็บของเล่น หรือชวนลูกเอาขนม
ไปให้เพื่อนบ้าน รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด

=======================

เทคนิคการสร้าง IQ EQ และ MQ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง
พัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยนะคะ
.
จุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริม
ให้ลูกเป็นเด็กอัจฉริยะรอบด้าน
.
ก็คือการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่
จากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :: amarinbabyandkids.com
 
  Copyright ©2016 www.alpha-b.me All Rights Reserved.