สมาชิก สมัครสมาชิก ฟรี! สมาชิก ลืมรหัสผ่าน
สั่งซื้อสินค้า
 
“พ่อแม่เข้าใจ” จุดเริ่มต้นใหญ่ของการแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น
 

“พ่อแม่เข้าใจ” จุดเริ่มต้นใหญ่ของการแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

‹ Back 25/3/2562

ถูกแชร์เรื่องนี้
Facebook แชร์เรื่องนี้

เด็กโรคสมาธิสั้น จำเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเข้าใจ
.
ดังนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหานี้คือ “พ่อแม่ผู้ปกครอง”
ที่ควรมีทัศนคติต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างถูกต้อง
.
เพื่อลดผลกระทบจากจุดอ่อน
และช่วยเสริมการพัฒนาจุดเด่น
.
เพื่อให้เด็กสามารถประสบความสำเร็จ
และปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

==============================

DO “ปรับมุมมองใหม่”

- ปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น ไม่ใช่
- ความผิดของใคร แต่เป็นภาวะของโรคสมาธิสั้น
- ไม่ควรคาดหวังต่อพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น เพราะบางพฤติกรรมเด็กไม่สามารถควบคุมได้
- เด็กสมาธิสั้นต้องได้รับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
- ยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็น และปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสม โดยพัฒนาจุดแข็ง มองข้ามจุดอ่อน หรือความล้มเหลวของเด็ก
- เปิดใจรับฟังข้อมูลพฤติกรรมของเด็กจากครู ตลอดจนร่วมหาทางออกในการช่วยเหลือและดูแลร่วมกัน

==============================

DON’T “เลิกคิด เลิกทำ”
- ปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
- เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กเกเร ไม่เชื่อฟัง ไม่รับผิดชอบ ไม่ตั้งใจเรียน เจตนาสร้างปัญหา และเรียกร้องความสนใจ
- เด็กสมาธิสั้นควรมีพฤติกรรมเหมือนเด็กคนอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องสอนว่าควรปรับพฤติกรรมอย่างไร
- ละเลย ไม่สนใจ หรือลงโทษเด็กไม่เหมาะสม
- ไม่มีเวลาดูแลเด็กสมาธิสั้น ไม่สามารถจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กได้

ด้วยรักและห่วงใย
Alpha-B

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น สำหรับผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 
  Copyright ©2016 www.alpha-b.me All Rights Reserved.